Praktijk verkopen aan een keten of aan een andere tandarts?
Waardebepaling van een tandartspraktijk: welke factoren wegen mee?
21 juni 2017
Show all

Praktijk verkopen aan een keten of aan een andere tandarts?

Vroeg of laat krijgt elke tandarts met een eigen praktijk te maken met een opvolgingsvraagstuk. Hierbij kan overwogen worden de praktijk te verkopen aan een collega tandarts of aan een keten van tandartspraktijken. Beide mogelijkheden kunnen interessant zijn en hebben hun eigen voor- en nadelen.

Consolidatie en ketenvorming

in de tandartsenmarkt Eind 2016 kondigde Dental Clinics aan dat zij voornemens was om concurrent Ivory & Ivory over te nemen. Deze transactie was in 2017 nog niet afgerond of er werd al een fusie aangekondigd tussen DentConnect, op dat moment al de grootste tandartsketen in Nederland, en Samenwerkende Tandartsen. Met deze fusie ontstaat een landelijke tandartspraktijk met meer dan honderd vestigingen. Met deze ontwikkelingen zet de trend naar ketenvorming door in de mondzorg.

Sweet spot voor ketens

Tandartspraktijken met meerdere behandelkamers (bij voorkeur minimaal 4 of de mogelijkheid tot uitbreiding naar minimaal 4 behandelkamers) kunnen voor de grote ketens een interessante overnamekandidaat zijn. Ook de leeftijd van verkopende tandarts (bij voorkeur ouder dan 55 jaar) en de netto-omzet van de praktijk (minimaal € 750 duizend per jaar) zijn belangrijke elementen die de wenselijkheid van een eventuele transactie kunnen beïnvloeden. Het spreekt voor zich dat de tandartspraktijk ook moet voldoen aan de wettelijke eisen en dat het voor de keten mogelijk moet zijn om (eventueel op termijn) vervanging te vinden voor de verkopende tandarts.

Uiteraard zijn dit slechts voorbeelden en kunnen specifieke omstandigheden bijdragen aan de wenselijkheid van een propositie voor ketens.

Voordelen groepspraktijken en verkoop aan een keten

Vanwege schaalvoordelen kunnen groepspraktijken met meerdere tandartsen vaak professioneler werken, goedkoper inkopen en de patiënt meer specialismen aanbieden. Uiteraard is dit ook het geval bij ketens, waarbij daarnaast gebruik kan worden gemaakt van data van de aangesloten praktijken. Bijkomend voordeel van het verkopen van een tandartspraktijk aan een keten is dat er sprake is van een professionele partij die het overnameproces goed kent en derhalve effectief en efficiënt een transactie tot stand kan brengen.

Andere tandarts

Idealiter werkt de overnemende tandarts al (gedeeltelijk) in de over te nemen praktijk. Ook in dat geval verloopt een transactie meestal moeiteloos doordat de tandarts al op de hoogte is van het reilen en zeilen binnen de praktijk.
Uiteraard kan ook een verkooptraject worden verkozen waarbij actief wordt gezocht naar een collega tandarts die (op termijn) de praktijk overneemt. In dat geval is het goed om een zoekprofiel op te stellen en deze onder de aandacht te brengen bij de intermediairs die werkzaam zijn op het gebied van fusies en overnames binnen de mondzorg.

Een voordeel van het verkopen aan een andere tandarts is dat de verkopende tandarts over het algemeen vrijwel direct afscheid kan nemen van de praktijk en slechts een korte tot zeer korte periode hoeft aan te blijven voor een goede overdracht.

Specialist inschakelen

Zoals bij ieder verkooptraject is ook de verkoop van een tandartspraktijk gebaat bij een goede voorbereiding. Daarnaast verloopt een overnametraject soepeler en is de kans op succes het hoogst indien beide partijen zich laten bijstaan door specialisten op het gebied van overnames.

Door een goede voorbereiding houdt de verkopende tandarts grip op het overnameproces en vermindert de kans op misverstanden gedurende het verkooptraject. Als de verkoopdocumentatie relevante markt- en bedrijfsgegevens bevat, kan een potentiële koper een zorgvuldige afweging maken van de wenselijkheid van de transactie en een overnamevoorstel uitbrengen dat daarmee in lijn ligt.

Door: de heer drs. G. Slopsema RV, register valuator en eigenaar van Promonde: een adviesbureau op het gebied van overnames in de mondzorg. Daarnaast is hij ingeschreven als gerechtelijk deskundige op het gebied van Business Valuation en wordt hij ingeschakeld bij gerechtelijke procedures.