Tandartspraktijk verkopen aan keten

Uw tandartspraktijk verkopen aan een keten?

Lees hier wat u kunt doen om een succesvolle transactie te doen tegen optimale condities of neem direct contact met ons op voor meer informatie.

Consolidatie en ketenvorming in de tandartsenmarkt

Eind 2016 kondigde Dental Clinics aan dat zij voornemens was om concurrent Ivory & Ivory over te nemen. Deze transactie was in 2017 nog niet afgerond of er werd al een fusie aangekondigd tussen DentConnect, op dat moment al de grootste tandartsketen in Nederland, en Samenwerkende Tandartsen. Met deze fusie ontstaat een landelijke tandartspraktijk met meer dan honderd vestigingen. Met deze ontwikkelingen zet de trend naar ketenvorming door in de mondzorg.

Waar kijken ketens van tandartspraktijken naar?

Tandartspraktijken met meerdere behandelkamers (bij voorkeur minimaal 4 of de mogelijkheid tot uitbreiding naar minimaal 4 behandelkamers) kunnen voor de grote ketens een interessante overnamekandidaat zijn. Ook de leeftijd van verkopende tandarts (bij voorkeur ouder dan 55 jaar) en de netto-omzet van de praktijk (minimaal € 750 duizend per jaar) zijn belangrijke elementen die de wenselijkheid van een eventuele transactie kunnen beïnvloeden. Het spreekt voor zich dat de tandartspraktijk ook moet voldoen aan de wettelijke eisen en dat het voor de keten mogelijk moet zijn om (eventueel op termijn) vervanging te vinden voor de verkopende tandarts.

Uiteraard zijn dit slechts voorbeelden en kunnen specifieke omstandigheden bijdragen aan de wenselijkheid van een propositie voor ketens.

Hoe komt de overnameprijs tot stand?

De hoogte van de totale koopsom die ketens bereid zijn te betalen is afhankelijk van de totale waarde van de tandartspraktijk en daarmee afhankelijk van velerlei factoren. Voorafgaand aan het verkoopproces dient de totale verdiencapaciteit (en de bijbehorende risico’s) in kaart te worden gebracht. Deze verdiencapaciteit bepaalt in sterke mate de uiteindelijke goodwill die een koper bereid is te betalen voor een praktijk. Promonde begeleidt u graag bij het bepalen van een realistische vraagprijs van uw mondzorgpraktijk. Daarnaast stellen wij graag samen met u de verkoopstrategie vast waarbij wij tevens namens u de onderhandelingen kunnen voeren.

Voordelen groepspraktijken en verkoop aan een keten

Vanwege schaalvoordelen kunnen groepspraktijken met meerdere tandartsen vaak professioneler werken, goedkoper inkopen en de patiënt meer specialismen aanbieden. Uiteraard is dit ook het geval bij ketens, waarbij daarnaast gebruik gemaakt kan worden van data van de aangesloten praktijken. Bijkomend voordeel van het verkopen van een tandartspraktijk aan een keten is dat er sprake is van een professionele partij die het overnameproces goed kent en derhalve effectief en efficiënt een succesvolle transactie tot stand kan worden gebracht.

Overnameadvies

Zoals bij ieder verkooptraject is ook de verkoop van een tandartspraktijk gebaat bij een goede voorbereiding. Daarnaast verloopt een overnametraject het meest soepel en is de kans op succes het hoogst als beide partijen zich laten bijstaan door specialisten op het gebied van overnames.

Door een goede voorbereiding houd u grip op het overnameproces en vermindert de kans op misverstanden gedurende het verkooptraject. Als de verkoopdocumentatie relevante markt- en bedrijfsgegevens bevat, kan een potentiële koper een zorgvuldige afweging maken van de wenselijkheid van de transactie en een overnamevoorstel uitbrengen dat daarmee in lijn ligt.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die Promonde u biedt of wilt u meer weten over de kosten van een overnametraject? Neem dan contact met ons op.